בקשה להיתר לשימוש חורג ל 18 חודשים למתקני ספורט

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים חא/ 03/ 6004

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר לשימוש חורג ל 18 חודשים למתקני ספורט
מספר: חא/ 03/ 6004
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג במתקני ספורט למשך 18 חודשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילותאילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200301020/03/2003