בקשה להיתר לשימוש חורג לחניון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5093

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר לשימוש חורג לחניון
מספר: תא/ 06/ 5093
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לשימוש חורג לחניון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6650חלק72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604208/06/2006