בקשה להיתר לש.חורג ממגורים לגני ילדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 08/ 6048

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר לש.חורג ממגורים לגני ילדים
מספר: שמ/ 08/ 6048
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לש.חורג ממגורים לגני ילדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801331/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801012/06/2008