בקשה להיתר לתוספת במתחם משטרת ישראל - משטרת מסובים גוש - 6232 חלקה - 41

בקשה ועדה מקומית 196/ 82/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה להיתר לתוספת במתחם משטרת ישראל - משטרת מסובים גוש - 6232 חלקה - 41
מספר: 196/ 82/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מבנים לתחנת המשטרה.
בישיבת ועדת משנה מספר: 200201 מ: 14/01/02 הוחלט:
לאשר הבקשה כפוף לאישור מינהל מקרקעי ישראל וכפוף לאישור מכבי אש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןאפעל בית אבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6232חלק41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68928/07/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68821/07/2003