בקשה להיתר לתוספת מחסן בקומת קרקע בבית משותף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 06/ 173/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר לתוספת מחסן בקומת קרקע בבית משותף
מספר: רח/ 06/ 173/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותבן גוריון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3779חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200605204/06/2006