בקשה להיתר מחסן חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 289/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר מחסן חקלאי
מספר: 289/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר למחסן חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18567חלק85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201013415/01/2012