בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675

בקשה ועדה מקומית ישובי חבר 2009/ 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675
מספר: ישובי חבר 2009/ 001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000428/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010