בקשה להיתר (שינויים) מרכז אנרגיה פארק מיחזור חירייה

בקשה ועדה מקומית רש/ 11/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה להיתר (שינויים) מרכז אנרגיה פארק מיחזור חירייה
מספר: רש/ 11/ 19
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר בנייה (שינויים) למרכז אנרגיה בפארק מיחזור חירייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6038חלק30, 32-33, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתגפ/ 594/ אתכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריההיתר בניה
תוכניתתגפ/ 601הקמת מבנים ארעיים בשטחים גליליםהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - רשות רישוי מחוזית - מחוז תל אביב201000916/01/2012