בקשה להיתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 11/ 099/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להיתר
מספר: מי/ 11/ 099/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאדרת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים201102618/05/2011