בקשה להניית בית חד משפחתי ובריכה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רש/ 06/ 5095

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להניית בית חד משפחתי ובריכה
מספר: רש/ 06/ 5095
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להניית בית חד משפחתי ובריכה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרוןהחוחית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6599חלק599
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604208/06/2006