בקשה להצבת מתקן שידור (ביטול תנאים להצבתם)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רנ/ 08/ 6025

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להצבת מתקן שידור (ביטול תנאים להצבתם)
מספר: רנ/ 08/ 6025
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להצבת מתקן שידור (ביטול תנאים להצבתם)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39013חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200800503/04/2008