בקשה להקטנת תקן חניה- רחוב נועם 5 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3701/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה להקטנת תקן חניה- רחוב נועם 5 ת"א
מספר: 3701/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הקטנת תקן חניה למוסדות חינוך וסטודיו ניסן נתיב מקדמים העברת הסטודיו מבית מרס, רחוב הרצל 158 לרחוב נועם 5. עפ"י תכנית תא/ ג, תא/ ע/ 1, תמא/ 13, תא/ 2530, תא/ 452, תא/ 479, תמא/ 38.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויוסי בן יוסי, נועם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7081חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ 452תכנית מס' 452 חלק מתכנית מס' 479היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9630/07/2012