בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה

ישות כללית 2009-0290

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה
מספר: 2009-0290
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה - תכנית מיתאר באר שבע
(לכל 10 מ"ר אולם) וחישוב המקומות עפ"י תקן ארצי - אולם כינוס (למסיבות או אסיפות) לכל 10 ממושבים או לכל 10 מ"ר, עפ"י אופי המקום ולשיקול דעת הועדה המקומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעעמק שרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38141חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901330/11/2009