בקשה להקלה למבנה יבול לשנה מכולות קירור

בקשה ועדה מקומית 3521/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: בקשה להקלה למבנה יבול לשנה מכולות קירור
מספר: 3521/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מבנה יביל.
במתחם אבו כביר כפיתרון לשרות אזרחים הממתינים לזיהוי גופות באירוע רב נפגעים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודרך בן צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7063חלק28
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3324/11/2002