בקשה להקלה לתוספת בניה - טיפת חלב ברח' הקשת 8 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3508/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור הקלה מתכנית
שם: בקשה להקלה לתוספת בניה - טיפת חלב ברח' הקשת 8 ת"א
מספר: 3508/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומת כניסה לחזית בשטח של 153 מ"ר.
שטח הבנין לאחר התוספת יהיה 288 מ"ר.
המקום משמש כיום לתחנה לאם ולילד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהקשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7065חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3124/03/2002