בקשה להקמת אנטנה תקשורת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 05/ 082/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת אנטנה תקשורת
מספר: מי/ 05/ 082/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת אנטנה תקשורת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובהצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29958חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200502324/05/2005