בקשה להקמת אתר קומפוסטציה מזבל בעלי חיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים בט/ 11/ 6010

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת אתר קומפוסטציה מזבל בעלי חיים
מספר: בט/ 11/ 6010
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת אתר קומפוסטציה מזבל בעלי חיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2751חלק7
2752חלק7
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201100302/03/2011