בקשה להקמת גדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 188/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת גדר
מספר: 188/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת גדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישיהאלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק89