בקשה להקמת יחידת דיור דו קומתית, תוך התנגדות שכנים, הנרקיס 2 זכרון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 003/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת יחידת דיור דו קומתית, תוך התנגדות שכנים, הנרקיס 2 זכרון יעקב
מספר: 09/ 003/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהנרקיס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11372חלק61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200901122/02/2009