בקשה להקמת מבנה חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5323

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת מבנה חדש
מספר: תא/ 06/ 5323
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת מבנה חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובאר יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6928חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/07/2011