בקשה להקמת מבנה חקלאי דיר לצאן בשטח חקלאי. בת שלמה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 171/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת מבנה חקלאי דיר לצאן בשטח חקלאי. בת שלמה
מספר: 08/ 171/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבת שלמהבת שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11961חלק163
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200805230/10/2008