בקשה להקמת מבנה לארווה + מתבן+ לגיטימציה למחסן מושב בן עמי

תוכנית 98/ 0201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בקשה להקמת מבנה לארווה + מתבן+ לגיטימציה למחסן מושב בן עמי
מספר: 98/ 0201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה לארווה בשטח של 198 מ"ר + מתבן בשטח
של 176 מ"ר + לגיטימציה למחסן בשטח 22 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמי

תיאור המיקום:
ישוב: בן עמי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19935חלק20