בקשה להקמת מתקן שידור זעיר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 10/ 6101

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת מתקן שידור זעיר
מספר: שמ/ 10/ 6101
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת מתקן שידור זעיר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100245חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201100118/01/2011