בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל 6 עוקצים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אש/ 08/ 6072

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל 6 עוקצים
מספר: אש/ 08/ 6072
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להקמת מתקן שידור קטן הכולל 6 עוקצים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודהפלמ"ח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2460חלק18
2462חלק45-46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801829/10/2008