בקשה להקמת 4 מבנים. גבעת הבריכות 38, עתלית. שרגא יששכר ואריה ואח'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 107/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להקמת 4 מבנים. גבעת הבריכות 38, עתלית. שרגא יששכר ואריה ואח'
מספר: 09/ 107/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתליתגבעת הבריכות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10541חלק37-38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200905223/07/2009