בקשה להריסת מבנה תחנת דלק ובניית תחנה חדשה הכוללת מיכל תת קרקעי לבנזין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שק/ 10/ 6057

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להריסת מבנה תחנת דלק ובניית תחנה חדשה הכוללת מיכל תת קרקעי לבנזין
מספר: שק/ 10/ 6057
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להריסת מבנה תחנת דלק ובניית תחנה חדשה הכוללת מיכל תת קרקעי לבנזין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמבקיעים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2845חלק10, 12-13, 21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201001115/09/2010