בקשה להריסת קומות א+ב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5188

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה להריסת קומות א+ב
מספר: תא/ 06/ 5188
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להריסת קומות א+ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחלת בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6918חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605727/07/2006