בקשה להרשאה למבנה דרך - גשר לכביש 553 מעל הרכבת

בקשה ועדה מקומית דרכ/ ש/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך
שם: בקשה להרשאה למבנה דרך - גשר לכביש 553 מעל הרכבת
מספר: דרכ/ ש/ 23
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להרשאה למבנה דרך - גשר לכביש 553 מעל הרכבת, בית יהושע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושע
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה להרשאה למבני דרך200600127/04/2006