בקשה לחזית מסחרית לבנין ושינוי בהנחיות בניה רחוב הרצל 717 - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בקשה לחזית מסחרית לבנין ושינוי בהנחיות בניה רחוב הרצל 717 - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים עם חזית מסחרית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
רחוב הרצל 717

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים24/02/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1619. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/1991
החלטה בדיון בהתנגדויות28/12/1988
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1987תאריך פרסום: 06/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3478. עמוד: 2383. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/1987תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/1987
החלטה בדיון בהפקדה17/11/1986
קבלת תכנית22/09/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002