בקשה לחידוש היתר לתחנת תדלוק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 046/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לחידוש היתר לתחנת תדלוק
מספר: 046/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לחידוש היתר לתחנת תדלוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22923חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801925/03/2008