בקשה לחידוש קידוח מאיה - אתר חתרורים

ישות כללית קד/ 1013

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה להרשאה עבור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט
שם: בקשה לחידוש קידוח מאיה - אתר חתרורים
מספר: קד/ 1013
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לקידוח לחיפוש אורניום ומתכות רדיאקטיביות מס' 212 - אתר חתרורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמרתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100131חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/09/2012
החלטה בדיון בבקשה23/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012