בקשה לחידוש רשיון לחניון לגרירת רכבים עבור עיריית תל אביב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5103

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לחידוש רשיון לחניון לגרירת רכבים עבור עיריית תל אביב
מספר: תא/ 06/ 5103
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לחידוש רשיון לחניון לגרירת רכבים עבור עיריית תל אביב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוישראל מסלנט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7066חלק23, 95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604312/06/2006