בקשה לחידוש שימוש חורג משטח פתוח לעסק של חניית כלי רכב

בקשה ועדה מקומית 3630/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בקשה לחידוש שימוש חורג משטח פתוח לעסק של חניית כלי רכב
מספר: 3630/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חניון מנדל - בקשה לחידוש שימוש חורג משטח פתוח לעסק של חניית כלי רכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוארניה אסוולדו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7101חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2270לקבוע יעודי קרקע למשרדים מסחר ושירותים ואפשרות לבנית מגורים במקום שטח זהה ששימוש חורג
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5717/06/2007