בקשה לחנייה בחצר בניין מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5258

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לחנייה בחצר בניין מגורים
מספר: תא/ 04/ 5258
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לחנייה בחצר בניין מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהמלך ג'ורג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6951חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200403429/04/2004