בקשה למקום חנייה בתחום מגרש המשמש כיום לבניין מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5570

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה למקום חנייה בתחום מגרש המשמש כיום לבניין מגורים
מספר: תא/ 05/ 5570
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למקום חנייה בתחום מגרש המשמש כיום לבניין מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוועידת קטוביץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6212חלק1169
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602113/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601906/03/2006