בקשה למתן היתר להחלפת גג אסבסט בגג איסכורית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5156

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה למתן היתר להחלפת גג אסבסט בגג איסכורית
מספר: תא/ 05/ 5156
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למתן היתר להחלפת גג אסבסט בגג איסכורית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולוינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6930חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200503502/05/2005