בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמון

תוכנית 2/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמון
מספר: 2/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/01/1995
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. שנה עברית: התשמג .