בקשה למתן רשיון לשמוש חורג חניון "הצלחה"

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5329

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה למתן רשיון לשמוש חורג חניון "הצלחה"
מספר: תא/ 05/ 5329
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למתן רשיון לשמוש חורג חניון "הצלחה"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומוהליבר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200507320/09/2005