בקשה למתן שמוש חורג ממגורים לגן ילדים ל-5 שנים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5203

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה למתן שמוש חורג ממגורים לגן ילדים ל-5 שנים
מספר: תא/ 06/ 5203
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למתן שמוש חורג ממגורים לגן ילדים ל-5 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני אפרים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200902430/11/2006