בקשה לסוללה אקוסטית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 04/ 367/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לסוללה אקוסטית
מספר: 04/ 367/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10614חלק
10617חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/03/2005