בקשה לסטייה מתקן חנייה רח' מורדי הגטאות 39 הרצליה

בקשה ועדה מקומית 671/ 83/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לסטייה מתקן חנייה רח' מורדי הגטאות 39 הרצליה
מספר: 671/ 83/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לסטייה מתקן חניה בגוש 6558 חלקה 413 רחוב מורדי הגטאות 39 הרצליה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהמורדי הגטאות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6558חלק413
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 2000/ א/ 1מגורים א' מוגבלהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004