בקשה לפטור חניה רחוב ישראליס 5 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3512/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לפטור חניה רחוב ישראליס 5 ת"א
מספר: 3512/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שינויים ללא תוספת שטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוישראליס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7113חלק97
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3124/03/2002