בקשה לפטור מהסדר חניה- רח' יהודה הנשיא 38 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3692/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לפטור מהסדר חניה- רח' יהודה הנשיא 38 ת"א
מספר: 3692/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור פטור מהסדר חניה, ברחוב יהודה הנשיא 38 בת"א, עפ"י תכנית תמא/ 38.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויהודה הנשיא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6630חלק322
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה04/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8504/07/2011