בקשה לפטור מתקן חניה ל-7 מקומות חניה

בקשה ועדה מקומית 3539/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לפטור מתקן חניה ל-7 מקומות חניה
מספר: 3539/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מתקן חניה ל- 7 מקומות חניה. בן יהודה 55 גוש: 6905, חלקה: 58 תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6905חלק58
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3725/01/2004