בקשה לפטור מתקן חניה- רחוב הגולן 122 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3702/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לפטור מתקן חניה- רחוב הגולן 122 ת"א
מספר: 3702/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מתקן חניה- רחוב הגולן 122 ת"א, עפ"י תכנית תא/ מ, תא/ מ/ 1, תא/ ע/ 1, תא/ 2421, תא/ 2691, תא/ 2082, תא/ 2/ 01/ 3, תא/ 2792, תא/ 2793, תא/ 2907, תא/ 347, תא/ 738, תממ/ 5, תא/ 3407, תא/ 3440, תא/ ג/ 1, תמא/ 38.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק207-208
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ מ/ 1שינוי אחוזי הבניה תוספת קומות, מרווחים צפיפות, מרפסות וסגריתן.היתר בניה
תוכניתתא/ 2793תוספת בניה בקומות קרקע - רמת החי"להיתר בניה
תוכניתתא/ 2421אפשרת הרחבת דירות מגורים קיימות במירקמים.היתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירותהיתר בניה
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוהיתר בניה
תוכניתתא/ 2082תכנית מס' 2082היתר בניה
תוכניתתא/ 347תכנית מס' ת"א/347היתר בניה
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783היתר בניה
תוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביבהיתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'9630/07/2012