בקשה לפטור מתקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3538/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לפטור מתקן חניה
מספר: 3538/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפטור מתקן חניה פיארברג 17.
גוש: 6935 חלקה: 4 תל אביב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופיארברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6935חלק4
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3725/01/2004