בקשה לפי סעיף 137

בקשה ועדה מקומית 19382/ 1א

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: בקשה לפי סעיף 137
מספר: 19382/ 1א
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפי סעיף 137.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19382חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006