בקשה לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין כתוצאה מאישור תכנית מס' אל/מק/195/ 8 / 1

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 332/ 4 /

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: בקשה לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין כתוצאה מאישור תכנית מס' אל/מק/195/ 8 / 1
מספר: 08/ 332/ 4 /
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5700חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200816119/03/2009