בקשה לפיצול היתר לשני שלבים (בקשה ליסודות בנין בן 30 יח"ד )

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אש/ 09/ 6016

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לפיצול היתר לשני שלבים (בקשה ליסודות בנין בן 30 יח"ד )
מספר: אש/ 09/ 6016
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפיצול היתר לשני שלבים (בקשה ליסודות בנין בן 30 יח"ד )

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודנחל לכיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2196חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900402/04/2009