בקשה לפיצול יח"ד לשתי יח"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5049

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לפיצול יח"ד לשתי יח"ד
מספר: תא/ 06/ 5049
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לפיצול יח"ד לשתי יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיזנגוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7078חלק97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603515/05/2006